วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความสงบไม่ใช่ว่าง .. หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)ความสงบไม่ใช่ว่าง
(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน)
วัดท่าซุง  จ.อุทัยธานี)


          ไอ้ตัวสงบนี้ต้องระวังให้ดีนะ  มันไม่ใช่ว่าง  คำว่า "สงบนี่ ไม่ใช่ว่าง"  จิตของคนนี่มันไม่ว่าง  คือมันต้องเกาะส่วนใดส่วนหนึ่ง  ถ้ามันละอกุศล มันก็ไปเกาะกุศล  ไอ้จิตที่เรียกว่า "สงบ"  ก็เพราะว่าสงบจากกรรมที่เป็นอกุศล คือ อารมณ์อกุศล  อารมณ์ชั่ว

          สงบความปรารถนาในการเกิด  อารมณ์สงบ คือไม่คิดว่าเราต้องการการเกิดอีก และจิตก็มีความสงบ  เห็นสภาพร่างกายนี้ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา  เราไม่มีในร่างกาย  ร่างกายไม่มีในเรา  ไอ้ตัวคิดว่าเรา ว่าของเรานี้สงบไป  สงบตัวยึดถือ  วัตถุก็ตาม สิ่งมีชีวิตก็ตามว่าเป็นเรา เป็นของเรา นี่ตัวสงบตัวนี้นะ มีอารมณ์เป็นปกติอยู่เสมอ คิดว่าอัตภาพร่างกายนี้ไม่มีเรา ไม่มีของเรา และมันไม่มีอะไรเป็นของเราอีก หาตัวเราในนั้นไม่ได้

พยายามเพียรละความชั่ว ทรงแต่ความดีไว้ ทำใจว่าจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงให้พบ เมื่อพบแล้วก็ยอมรับความจริง คิดเสมอว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าพระนิพพานนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น