วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ธรรมะเป็นอกาลิโก...หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ธรรมะเป็นอกาลิโก

(หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร  วัดอุดมสมพร  จ.สกลนคร)


ทุกวันนี้ คนเขาว่าศาสนาหมดคราวหมดสมัยพระอรหันต์ อรหันต์ก็ไม่มี มรรคผลไม่มีเสียแล้ว คนเข้าใจอย่างนี้เสียมาก แท้จริงธรรมคุณท่านบอกว่า อกาลิโก ไม่เลือกกาลเลือกเวลาเลือกฤดู ได้ผลอยู่เสมอ  

  ธรรมะทั้งหลายมันหมดไม่เป็น เพราะธรรมะทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นไกล ตัวเรานี้แหละเป็นธรรม เป็นมรรค เป็นผล การที่ไม่มี เพราะอาศัยคนไม่ปฏิบัติ เมื่อคนไม่ปฏิบัติแล้ว เลยไม่มีมรรคไม่มีผล ถ้าคนยังปฏิบัติอยู่ มรรคผลก็มีอยู่ตราบนั้น

เมื่อเราปฏิบัติเต็มที่แล้ว มันก็ได้มรรค เมื่อได้มรรค มันก็ได้รับผล  ผลความสุข ความสบาย  ถ้าเราทำกรรมดี  แต่ถ้าเราทำกรรมชั่ว  ก็ได้รับผลเป็นความทุกข์ เป็นอย่างงั้น  นี่แหละ !  เพราะเหตุนั้น ให้พิจารณา จงตั้งใจปฏิบัติ อย่าได้ท้อถอย การสำเร็จมรรค สำเร็จผล ไม่ได้สำเร็จที่อื่นไกล สำเร็จที่ดวงใจของเรานี้เอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น