วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รู้จักใจค้นหาใจให้เจอ ... หลวงปู่เทสก์ เทสรํสีรู้จักใจค้นหาใจให้เจอ
(หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย)


          ความจริงพระพุทธศาสนาเป็นของดีมีค่ามหาศาล ถ้าจะพูดถึงประโยชน์แล้วหาประมาณมิได้  แต่คนเราผู้ที่จะเอาพระพุทธศาสนามาใช้ หรือมาประดับตัว ประดับไม่เป็น ใช้ไม่เป็น บางคนเห็นพระพุทธศาสนาเป็นของล้าสมัยไปบ้าง  เป็นของเก๊นำไปใช้ไม่ได้บ้าง 

         แท้จริงพระพุทธศาสนาเป็นของดีเด่นกว่าทุกๆ ศาสนา  เพราะฉะนั้นในการที่จะศึกษาพระพุทธศาสนา จำเป็นจะต้องรู้จักจุดสำคัญ

          เบื้องต้นขอให้เข้าใจก่อนว่า  พระพุทธศาสนานี้  มิใช่ปรัชญาตามธรรมดาอย่างที่เราคิดค้นกัน  แต่ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ (รู้ได้ตนเองอย่างถูกต้อง) เกิดจากจุดเดียวคือ พระทัยของเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร

          ศาสนาต่างๆ  สอนว่าพระเจ้าสร้างโลก มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นสร้างโลก แท้จริงแล้ว สิ่งทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้  เกิดจากจุดอันเดียว คือใจของเรานี้แหละ  เป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะ เราจะรู้จักใจได้ ก็ต่อเมื่อหัดภาวนาปล่อยวางธุระ  สละอารมณ์ทั้งปวงลงแล้ว จนเหลืออยู่อันเดียว มีความใสสว่างอยู่คนเดียว ไม่มีความนึกคิดส่งส่ายวุ่นวาย นั้นแล เรียกว่า "ใจ" 

          การคิดนึกส่งส่ายนั้นเป็นอาการของใจ เรียกว่า จิต (เจตสิก) จะเรียกว่า สัญญา สังขาร หรือจะเรียกว่ากิเลสร้อยแปดพันประการ  ก็ออกมาจากใจอันเดียวนี้  ตรงนี้แหละ !  ที่เรียกว่า พระพุทธเจ้ารู้ที่ใจ

          คราวนี้เราปฏิบัติฝึกหัด อย่าเพิ่งเข้าใจเกินขอบเขต  อย่าต้องการเกินขอบเขต อยากรู้โน่น รู้นี่อะไรต่างๆ อย่าเพิ่งไปคิด พระพุทธเจ้าสอนให้เราชำระใจ เห็นใจ  รู้จักใจ แล้วชำระใจให้ผ่องใส สะอาดอยู่อย่างนั้น  การเห็นใจที่ไม่สะอาด เห็นว่ามีอารมณ์แทรกซึมเข้ามาแล้ว  พยายามละอารมณ์นั้นๆ เสีย นั่นแลเป็นปัญญาเกิดจากใจอันเดียว ได้ชื่อว่า ปัญญาเกิดแล้ว ควรดำเนินอย่างนั้นต่อไป

          การศึกษาพระพุทธศาสนาจะง่ายขึ้น จบสำเร็จเสร็จได้ เมื่อรู้ว่าอะไรทั้งหมดมาใจอันเดียว  เกิดจากสิ่งเดียว วิชาอื่นๆ ยิ่งเรียนยิ่งขยายออกไปกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนพระพุทธศาสนาเรียนเข้าถึงหลักจุดเดียวแล้วจบ คือ หมดความสงสัย คือ เมื่อใจใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นตลอดไปจริงๆ ก็เรียกว่าจบ  ถ้าใจยังเศร้าหมองอยู่ก็ยังไม่จบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น