วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อรหัตตผลกับกรรมเก่า...หลวงปู่หล้า เขมปตฺโตอรหัตตผล กับกรรมเก่า
(หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพพตคีรี
(ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร)


อรหัตตผล เป็นผลขาดตอน มิได้โยงถึงเหตุ  เพราะเหนือเหตุไปไกลแล้ว  จะโยงคืนมาคลุกเคล้ากับเหตุมิได้  เพราะตัดสะพานกับเหตุอยู่ในตัวสิ้นเชิงไปแล้ว  เหลือวิสัยไม่เป็นฐานะจะโยงคืนมาอาศัยเหตุ 

 อรหัตตมรรค และต่ำกว่านั้นลงมายังอาศัยเหตุอยู่ แต่เหตุอรหัตตมรรค เป็นเหตุที่ละเอียดที่สุดในพระพุทธศาสนา  ส่วนผลอันขาดตอนกับเหตุในอรหัตตผลเล่า ก็เป็นผลที่ละเอียดที่สุดในพระพุทธศาสนา  ไม่เป็นหน้าที่จะมาเดาด้นคาดคะเนให้เป็นธรรมมัจฉากัจฉ้อ ตาดำตาแดงใส่กัน  ผลของการปราศจากโลภ โกรธ หลง โดยสิ้นเชิงนี้  เป็นปัจจัตตัง และสันทิฏฐิโกสุดท้ายของพระพุทธศาสนา

        ธรรมดามนุษย์ เทวดา มาร พรหม จิตใจและสติปัญญาอยู่ในระดับโลก  ก็ยืนยันความเห็นของตนอยู่ในระดับนั้น  พระบรมศาสดามิได้รองรับว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยความรู้ และความเห็น  แต่ผู้ใดปราศจากโลภ  โกรธ หลงแล้ว ท่านผู้นั้นแหละเป็นผู้บริสุทธิ์โดยแท้ บางท่านยังมิได้อริยมรรค อริยผลชั้นใดชั้นหนึ่งเลยเถียงเอาก็มี เถียงทั้งทางตรง และทางอ้อมก็มี  เพราะอยากได้ แต่ยังไม่ได้  แต่ก็ขึ้นกับกรรม และผลของกรรม

         กรรมและผลของกรรมเป็นของละเอียดมากนักหนาแท้  แม้พระอรหันต์มีผลกรรมเก่าตามมาก็จริง แต่ปัจจุบันกรรม และอนาคตกรรมไม่มี ผลของกรรมเก่าตามมาถึง  ก็พบแต่เรือนร้างคือ "ขันธ์ ๕" ล้วนๆ และก็ไม่มีกิเลสยึดถือเอาเป็นเจ้าของ  อยู่ในเรือนว่างเปล่าคือขันธ์ ๕ นั้น เพราะเป็นขันธ์ที่ไม่มีเจ้าของหลง  เพราะทอดผ้าบังสุกุลไปแล้ว  คล้ายกับเอาไฟไปเผาน้ำลายที่เททิ้งออกไปจากกระโถนแล้ว  เจ้าของน้ำลายย่อมไม่เดือดร้อน และไม่ผูกเวรผูกภัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น