วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเจริญกรรมฐาน...หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

การเจริญกรรมฐาน

(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน)
วัดท่าซุง  จ.อุทัยธานี)

          การเจริญกรรมฐาน ไม่ได้หมายความว่า ใช้เวลานั่งสมาธิเสมอไป  ถ้าเราใช้แต่เวลาที่นั่งสมาธิ  ในเวลาสงัด  จิตใจของเราจึงจะกำหนดถึงพระกรรมฐาน อย่างนี้ใช้ไม่ได้ เนื้อแท้ของการเจริญกรรมฐานกองใด กองหนึ่งก็ตาม  ต้องใช้อารมณ์ของเรานี้  นึกถึงกรรมฐานเป็นปกติตลอดวัน  อย่างนี้จึงจะชื่อว่า ท่านเข้าถึงพระกรรมฐาน  และพระกรรมฐานเข้าถึงท่าน

        ท่านผู้ใดปฏิบัติกรรมฐาน  ถ้าไม่สามารถจะทำจิตปลงให้ตกในด้าน กายคตานุสสติกรรมฐาน”  ทำจิตให้เป็นเอกัคคตารมณ์  มีอารมณ์อย่างเดียว  เห็นว่าร่างกายของเราสกปรก  ร่างกายคนอื่นก็สกปรก เป็นของไม่น่ารัก  ถ้าไม่สามารถผ่านกรรมฐานบทนี้ไปได้  ความเป็นพระอนาคามีไม่ปรากฏแก่ท่านแน่ ๆ

          ผู้ที่จะสำเร็จมรรคผล หรือแม้แต่ทรงฌานโลกีย์  เขาใช้ จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเป็นประจำทุกวัน ตัวที่บรรลุจริงๆ อยู่ตรงนี้ ให้ดูอารมณ์ใจ ไม่ต้องไปดูอะไร เพราะไอ้กิเลสมันเกิดที่ใจ เอาอารมณ์ใจเข้ามาดู  สติคุม  ธัมมวิจยะพิจารณา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น