วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเข้าถึงธรรมกาย ...หลวงพ่อสด จนฺทสโรการเข้าถึงธรรมกาย
(หลวงพ่อสด จนฺทสโร  วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ   
กรุงเทพมหานคร)

          พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์ ที่บุคคลเข้าถึงแล้ว  ก็ถึงตัวธรรมกาย  ถึงตัวธรรมกายแล้ว ก็เหมือนถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ถึงธรรมกาย ได้ธรรมกาย ไปกับธรรมกาย  ไปนรก  ไปสวรรค์ ไปนิพพานได้

          ผู้เข้าถึงไตรสรณคมน์ ถึงพระพุทธรัตนะเช่นนี้ละ  ก็จะรู้จักคุณพุทธรัตนะว่า  ให้ความสุขแก่ตัวเราแค่ไหน   บุคคลใดเข้าถึงแล้ว ก็ปลาบปลื้มเอิบอิ่ม ตื้นตัน สบายอก สบายใจ เพราะพระพุทธรัตนะบันดาลสุขให้แล้ว  ส่งความสุขให้แล้ว ถึงว่าจะให้ความสุขเท่าไร  มากน้อยเท่าไร  ตามความปรารถนา  สุขกาย สบายใจ มีอายุยืน  เจริญหนักเข้า  ทำให้หนักเข้า  ทำจนชำนาญหนักเข้า 

ในพระพุทธรัตนะมีคุณเอนก  เวลาเจ็บไข้ก็ไม่อาดูรไปตามกาย เวลาจะตาย ก็นั่งยิ้ม สบายอก สบายใจ เห็นแล้วว่า ละจากกายนี้ มันจะไปอยู่โน้น เห็นที่อยู่ ตามความปรารถนา  นี่ ! คุณของพระพุทธรัตนะ พรรณนาไม่ไหว นี้เรียกว่า คุณพระพุทธเจ้า คือ ธรรมกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น