วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การไม่สำคัญตน...หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
การไม่สำคัญตน
 (หลวงปู่หล้า  เขมปัตฺโต  วัดบรรพพตคีรี
(ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร)


        อย่าสำคัญตนเป็นไตรลักษณ์  อย่าสำคัญไตรลักษณ์เป็นตน  อย่าสำคัญตนเป็นจิต  อย่าสำคัญจิตเป็นตน 

          อย่าสำคัญตนเป็นขันธ์ ๕  อย่าสำคัญขันธ์ ๕ เป็นตน  สิ่งทั้งหลายมันลงไปรวมอยู่ที่ "ใจ และผู้รู้"   

          ไม่สำคัญใจ และผู้รู้เป็นตน  ไม่สำคัญผู้รู้ และใจ มีในตน ก็สะดวกดี  สิ่งทั้งหลายมันลงไปรวมอยู่ที่นั้น  ถอนรากถอนโคนอันนั้น ก็ใช้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น