วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พุทโธ ...หลวงปู่ฝั้น อาจาโรพุทโธ
(หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร  วัดอุดมสมพร  จ.สกลนคร)


          เราจะทำกรรมใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป  เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตถึงอนาคต เราก็นั่งดูซิ  เราจะไม่สืบอย่างไรเล่า  ทีนี้จะรู้ได้อย่างไรเล่า กรรมอันดี กรรมอันชั่ว คือ กลฺยาณํ วา กรรมอันดีรวมสั้นๆ คือ ใจเราดี... มีความสุขความสบาย เบาตัว เบาตน ไม่มีความปรุงแต่ง มีความเยือกเย็น มีความสุขสบาย ว่างหมด ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีอะไรสักอย่าง

          มีแต่พุทโธ.. ความเบิกบาน  พุทโธ ..ความสว่างไสว  พุทโธ ..ความเป็นผู้ผ่องใส  พุทโธ ..เป็นผู้ตรัสรู้  พุทโธ ..เป็นผู้รู้   พุทโธ ..เป็นผู้ไม่ตาย  นี่แหละ ! กรรมอันดี  เมื่อใจเราดีแล้ว  อดีตมันก็ดี  อนาคตมันก็ดี ให้รู้จักไว้อย่างนี้

          “ปาปกํ  กรรมชั่วล่ะ  อยู่ที่ไหนเล่า รวมมาแล้วคือ ใจไม่ดี...  ใจไม่ดี คือ ทุกข์ยาก  วุ่นวาย  เดือดร้อน  นั่นแหละกรรมชั่ว  เป็นของของใคร  มันเป็นของของตนมิใช่หรือ  ใครล่ะเป็นผู้รับ  ตนเป็นผู้รับไม่ใช่หรือ  ไม่มีผู้อื่นรับ ทุกข์มันไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศ ต้นไม้ ภูเขาเหล่ากอ ในบ้าน ในเมือง ในถนนหนทาง ใจเราเป็นทุกข์ ความพ้นทุกข์ คืออะไร  จิตเราไม่ทุกข์   จิตเราไม่ทุกข์  มันก็พ้นทุกข์

         ความพ้นทุกข์ อะไรพ้นทุกข์  ใจเราไม่ทุกข์  แสดงว่าพ้นทุกข์เป็นอย่างนั้น ให้หมั่นทำนะ  เฮ้อ ! เกิดมาไปดูแต่การ แต่งานอื่น  ไปเรียนอย่างอื่น  หัวใจเราไม่เรียน  มันจึงเป็นทุกข์ เป็นยาก มันยุ่งยาก วุ่นวายเดือดร้อน  เรียนหัวใจแล้ว แก้ไขนี้ได้แล้ว มันไม่ยุ่ง มันดี 

ตั้งใจให้ดี อย่าให้มันล้มเสียเล่า  มันล้มใช้ไม่ได้นา เหมือนตุ่มน้ำโอ่งน้ำมันล้นฝนตกเท่าไร ? มันก็ไม่เข้านะ  ใจเราถ้ามันไม่ตั้ง  ถ้าใจเราล้มแล้ว  โอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เข้าไม่ถึงใจ  เข้าถึงใจก็รู้  ทีนี้ถ้าไม่เข้าถึงใจ  มันไปอยู่ข้างนอกมันไปหาสุขทุกข์ข้างนอก  มันเลยไม่เห็น  หาดีหาชั่วข้างนอก มันก็ไม่เจอสักที 

โอปนยิโก น้อมเข้ามาภายใน น้อมเข้ามาให้เห็น  แน่ ! มัน ก็ทำให้ใจของเราเป็น  ไม่ใช่อย่างอื่นเป็น  เราก็รีบมาแก้ไขพิจารณาภายในซิ  มรรคผลทั้งหลาย สุขทุกข์ทั้งหลาย  อุปไมยเหมือนผลไม้  มันไม่ได้เกิดมาจากอื่น  มันงอกมาจากภายในเมล็ด นั่นแหละ  สุขทุกข์ทั้งหลาย มันงอกมาจากใจของเรา เช่นกัน มิใช่อื่นไกล  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น