วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

นิโรธสัญญา ตอน ๒...หลวงพ่อพระดาบสสุมโนนิโรธสัญญา ตอน ๒
(หลวงพ่อพระดาบสสุมโน อาศรมเวฬุวัน เชียงราย)

          นิโรธ แปลว่า ดับความทุกข์ ความชั่ว บาป ดับรูปกาย และนามซึ่งมีอยู่ในกาย ดับจากวัตถุธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า นิพพาน ดับหรือว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ทั้งนรก สวรรค์ พรหม ไม่เหลือการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ยากลำบากอีกต่อไป


สัญญา แปลว่า ความจดจำ  หมายจำเอาไว้ หรือจำได้

      นิโรธสัญญา แปลว่า ความจำได้หมายรู้ ในการดับความทุกข์ยากลำบากทั้งปวง ดับธาตุทั้งหมด ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้เหลือแต่ความว่างเปล่า

     การปฏิบัตินิโรธสัญญานี้ เป็นทางลัด รวดเร็ว ทำง่ายมาก เป็นการปฏิบัติให้ผลรวดเร็วไม่ยากนัก ด้วยการเพียรเฝ้าทำจิตให้ว่าง จากสิ่งที่เป็นของหนัก คือร่างกายเราเขา หรือขันธ์ ๕ ขจัดสิ่งวุ่นวาย วิตก กังวลเรื่องต่างๆ ออกจากจิตเท่านั้น

    ปฏิบัติแนวนิโรธสัญญานี้ เริ่มด้วยการทำจิตให้มีเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั่ว ๓ โลก คือ มนุสสโลก นรกโลก เทวโลกรักษาศีล ๕ ให้ครบถ้วน เฝ้ากำจัดความคิดที่ไม่ดี ไร้สาระออกจากจิต ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่ง  การเฝ้าพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ในที่สุดก็แตกสลายกระจายเป็นดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นอากาศแยกกระจายจากอณุเป็นอะตอมเล็กๆ ละเอียด เป็นธาตุว่าง  คือ วิปัสสนาญาณ

       ผู้มีศีล เจริญสมาธิภาวนานิดเดียว ตั้งจิตทำเพื่อเข้าถึงความสุขอย่างยิ่ง คือพระนิพพาน ก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่าย พระนิพพานนั้นมิได้อยู่ไกลเกินเอื้อม แท้ที่จริงอยู่ใกล้กว่ามือเราเอื้อมออกไป คืออยู่ในจิตใจของเรานี่เอง เรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพาน ทั้งที่ขันธ์ ๕ กายยังไม่แตกสลาย  ถ้าร่างกายตาย จิตก็สะอาดหมดความยึดติดขันธ์ ๕ จิตก็จะเคลื่อนเข้าสู่ความสุขอันยอดเยี่ยม คือพระนิพพาน เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น