วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กามกิเลส......หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณกามกิเลส
(หลวงปู่แหวน  สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่)

กามกิเลสนี้มันหมุนรอบโลก มันเป็นเจ้าโลก กามกิเลสนี้แหละ ! ที่ทำให้เกิดสงครามต่อสู้กัน เกิดก็เพราะกาม ตายก็เพราะกาม รักก็เพราะกาม ชังก็เพราะกาม

กามตัณหาเปรียบเหมือนแม่น้ำไหลไปสู่ทะเล ไม่รู้จักเต็ม ฉันใด ความอยากของตัณหามันก็ไม่พอ ต้องทำความพอให้เกิดขึ้น ฉันนั้น

อดีต อนาคต มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ ทำดีก็ดี ทำร้ายก็ดี มุ่งอยู่ที่กามตัณหานี่แหละ ! ละให้สิ้น มันเกิดขึ้นในใจ นำออกจากจิตจากใจของตนเสีย จิตก็เบาสบาย 

บริกรรมพุทโธ  ! ไว้ ให้ใจสงบเป็นอารมณ์เดียว ทำให้เคย ละไม่ได้เชียวล่ะ มันจะกลายเป็นทำเมา เมาคิดถึงอดีตนั่นแหละ  มันคิดขึ้น ปรุงขึ้น แต่งขึ้น ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งผิด ทั้งถูก ทั้งบาป ทั้งบุญ ถ้าไปหลงตามก็เป็นทำเมาล่ะ ครั้นไม่หลงก็เป็นธัมโม ! เมื่อละความโลภ ความโกรธ  ความหลงสิ้นไปหมดไปได้แล้ว  อันนี้ก็เป็นธัมโม !

อดีตที่ล่วงไปแล้ว ยังหอบเอามาหมักไว้ในใจ ให้เดือดร้อนอีกทำไม ไม่ต้องคำนึงถึง ต้องละให้หมด ตัดอดีต อนาคตได้แล้ว จิตก็จะดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน  ละอยู่ในปัจจุบัน สางอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นพุทโธ ! จึงเป็นธัมโม ! น้อมเข้ามาหาใจ กำหนดอยู่ทุกหนทุกแห่ง  กำหนดไว้ให้รู้ใจของตน

ธรรมปฏิบัติต้องน้อมเข้ามาสู่ใจ รักษาพระไตรสรณคมน์ให้แน่นหนา รักษาไปตลอดชีวิต รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ อย่าลืมตัว เอาใจนี้แหละเป็นผู้รู้ ให้พิจารณากายใจ ให้รู้แจ้ง ใจเป็นตัวเหตุ เอาใจนี่แหละ ! เป็นผู้เห็น เอาใจนี่แหละ ! เป็นผู้ละ เอาใจนี่แหละ ! เป็นผู้วาง เอาใจนี่แหละ ! เป็นผู้ถอน  ถอนทุกสิ่งทุกอย่าง ถอนกิเลสถอนที่ใจนี่แหละ ! ละที่ใจนี่แหละ !

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น