วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเป็นพระอรหันต์ไม่ยาก...หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)การเป็นพระอรหันต์ไม่ยาก
(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน)
วัดท่าซุง  จ.อุทัยธานี)

การเป็นพระอรหันต์ไม่เห็นยาก คือ ตัดความพอใจในโลกทั้งสาม  มนุษยโลก  เทวโลก  พรหมโลก ตัดราคะความเห็นว่ามนุษยโลกสวย เทวโลกสวย  พรหมโลกสวย โลกทั้งสามไม่มีความหมายสำหรับเรา เราไม่ต้องการ สิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพาน มีความเยือกเย็นเป็นปกติ ไม่เห็นอะไรเป็นเรา เป็นของเรา  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทบถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา  มีขนตกอยู่เป็นปกติ  คือว่า ไม่มีการสะดุ้งหวาดหวั่นอันใด

ถ้าคนจะถึงอรหันต์นี้ อารมณ์ใจมันสบายทุกอย่าง  คือว่าไม่หลงในฌาน  ฌานทุกอย่าง  ทั้งรูปฌาน  และอรูปฌาน  เราพอใจคิดแต่เพียงว่า  นี่เป็นบันไดก้าวขึ้นสู่อริยะเบื้องสูงเท่านั้น ไม่ใช่มานั่งหลงว่ากันทั้งวันทั้งคืน นั่งกรรมฐานตลอดวันตลอดคืน นั่นมันยังเป็นเด็กเล็กๆ อยู่ ทีนี้หลงในฌานไม่มี

ตัวมานะถือว่าเราดีกว่าเขา  เราเสมอเขา  เราเลวกว่าเขาไม่มี  และอารมณ์ฟุ้งซ่าน สอดส่ายไปสู่อารมณ์อกุศลไม่มี และตัวสุดท้ายก็เห็นว่า  โลกทั้งสาม คือ มนุษยโลก  เทวโลก  พรหมโลก ไม่มีความหมายสำหรับเรา เห็นสภาวะของโลกทั้งสาม เป็นแกนของความทุกข์  สิ่งที่มีความสุขที่สุดคือพระนิพพาน ยอมรับนับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่า พระนิพพานมีจริง  พระนิพพานไม่มีสภาพสูญ  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น