วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเพ่งโทษผู้อื่น ...หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)การเพ่งโทษผู้อื่น
(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน)
วัดท่าซุง  จ.อุทัยธานี)


          ถ้าเราไปเพ่งเล็งคนอื่นว่า "คนนั้นชั่ว  คนนี้ดี" แสดงว่าเราเลวมาก  "เราควรจะดูใจของเราต่างหาก"  ว่าใจเรามันดีหรือมันเลว  ถ้าเราดีเสียอย่างเดียว  ใครเขาจะเลวร้อยแปดพันเก้าก็เรื่องของเขา  

         ถ้าเราดีแล้ว ก็หาคนเลวไม่ได้ เพราะเรารู้เรื่องของคน คนมาจากอบายภูมิก็มี  คนมาจากสัตว์เดรัจฉานก็มี  คนมาจากมนุษย์ก็มี มาจากเทวดาก็มี  มาจากพรหมก็มี มันจะเสมอกันไม่ได้  ถ้าพวกมาจากอบายภูมิสอนยาก ป่วยการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น