วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การรวมพลของศีลสมาธิปัญญา..หลวงปู่หล้า เขมฺปตฺโต


การรวมพลของศีลสมาธิปัญญา
(หลวงปู่หล้า  เขมฺปตฺโต  วัดภูจ้อก้อ  จ.มุกดาหาร)

          การระอาและเบื่อหน่ายในวัฏสงสาร เป็นปัญญา และศีล สมาธิ รวมพลกันอยู่ในตัวแล้ว  มีหน้าที่จะต้องภาวนาอย่างเด็ดเดี่ยว คือพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้กลมกลืนเป็นเป้าอันเดียวในปัจจุบัน พร้อมกับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก  ไม่ต้องส่งส่ายไปที่อื่น 

        แม้จะส่งส่ายไปในอดีต อนาคต ก็ให้ตีความหมายว่าเป็นตัว อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา อันเดียวกันนั่นเอง  และขอให้เข้าใจว่า เรารวมโลก กองสังขารทั้งปวง และกองทุกข์ทั้งปวง มารวมพลกันอยู่ในอนิจจังแล้ว เมื่อความจริงเห็นอยู่อย่างนี้แล้ว รู้ความจริงอย่างนี้แล้ว เราก็ไม่หลงในสิ่งใดๆ ในโลกเลย

เพราะได้ทำความเข้าใจผิดให้แจ้งแล้ว  แม้ตัวเราที่สมมุติว่าเป็นเราๆ ก็อยู่ใต้อำนาจ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  โดยนัยเดียวกัน  เมื่อค้นหาตัวเราที่แท้จริงไม่เจอ  เพราะเจอแต่กองทุกข์ ก็จบกันอยู่ ณ ที่นั้นเองโดยอัตโนมัติ เห็นชัดด้วยปัญญา ความหลงที่เคยหลงมา ก็แตกกระเจิงไป ณ ที่นั่นเอง เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น