วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปยอดธรรมยอดกถาสูตร...หลวงพ่อดาบสสุมโนสรุปสาระยอดธรรมยอดกถาสูตร
(หลวงพ่อดาบสสุมโน อาศรมไฝ่มรกต จ. เชียงราย)


การหมั่นฝึกฝนอบรมจิต กำหนดจิตให้ตั้งมั่น มีความเคยชินกับการ

 ไม่มีธรรมทั้งภายใน ไม่มีธรรมทั้งภายนอก ไม่มีธรรมที่ล่วงมาแล้ว ไม่มีธรรมที่ยังมาไม่ถึง และไม่มีธรรมที่กำลังตั้งอยู่  ทำจิตให้ว่างเปล่าจากปวงสังขตะที่เกิดดับ"  และเมื่อนั้น ก็จะพบความวิมุตติ หลุดพ้นโดยง่าย  
(ปวงสังขตะ คือ สิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง ทั้งรูปธรรม และนามธรรม) 
 
พระนิพพานนั้น ไม่ได้อยู่ไกลเกินที่จะเอื้อมถึง เพราะแท้จริงแล้วอยู่ที่ใจของเรานั่นเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น