วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พระพุทธศาสนาวิเศษสูงสุด ...หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี
พระพุทธศาสนาวิเศษสูงสุด
(หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย)


       พระพุทธศาสนาเป็นของดีมีค่า มีประโยชน์ยิ่งแก่ชีวิตมนุษย์ชาวโลก เมื่อเข้าใจแล้วว่าพระพุทธศาสนาเกิดจากใจ  เราเป็นผู้มีใจ เราก็ต้องชำระใจให้บริสุทธิ์ให้ได้

      ดีก็ปรากฏที่ใจ ชั่วก็ปรากฏที่ใจ เห็นเฉพาะใจของตน  สิ่งที่เป็นโทษ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อน  ก็ร้อนขึ้นที่ใจของตน แล้วก็ละเสีย  สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เกิดคุณประโยชน์ก็ให้รักษาไว้ เห็นที่ใจ เกิดที่ใจ รู้เห็นชัดเจนอย่างนี้ แล้วจะเอาอะไรอีก เมื่อเราเห็นเช่นนี้ตลอดเวลา ชีวิตของเราก็เป็นของมีค่าขึ้นมา

          หากเรารู้จักชำระใจของตน ไม่ส่งส่ายหาเครื่องกังวล วุ่นวาย กระสับกระส่าย ชำระปล่อยวางตามกาลตามสมัยได้แล้ว มีอะไรอยู่ ก็สักว่ามี  ไม่มี ก็มีความสุขสบาย  ความสุขย่อมเกิดมีอยู่ที่ใจ มิใช่ที่อื่น

          คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงหลักของพระพุทธศาสนา พากันบำรุงแต่สุขภาพกายฝ่ายเดียว  ไม่รู้จักบำรุงสุขภาพทางใจ พระพุทธศาสนาเป็นของมีประโยชน์สำหรับชีวิตทุกคน ทุกภพ ทุกภูมิ พระพุทธเจ้าเป็นปราชญ์ชั้นเยี่ยมของโลก

         จงพากันมาเข้าใจที่เกิดของพระพุทธศาสนา และรู้จักนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ก็จะได้รับคุณค่าอย่างมหาศาล อาจทำให้ถึงพระนิพพานได้ในที่สุด และทำให้เห็นคุณค่าประโยชน์ของพระพุทธศาสนาขึ้นมา ก็จะสามารถกล่าวได้เต็มปากว่า "พระพุทธศาสนามีดีอย่างนี้ๆ วิเศษสูงสุดอย่างนี้ๆ ทำให้มนุษย์ชาวโลกมีความสุขอย่างนี้"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น