วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ผู้รู้เป็นสังขารอันละเอียด..หลวงปู่หล้า เขมฺปตฺโต


ผู้รู้เป็นสังขารอันละเอียด
(หลวงปู่หล้า  เขมฺปตฺโต  วัดภูจ้อก้อ  จ.มุกดาหาร)

          การพิจารณาสังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ให้กลมกลืนกันอยู่พร้อมกับลมหายใจเข้า-ออก ให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสาย  อันนี้เองที่จะไปทำลายความโง่ คือ "อวิชชา" เมื่อทำลายความโง่และอวิชชาแล้ว  ก็กลายเป็นวิชาอยู่ในตัว  แล้วเราก็เร่งภาวนาพิจารณาเท่านั้น  เพื่อจะได้ไม่ลังเลสงสัยในโลกทั้งปวง  ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงอย่างถ่องแท้ 

โลกทั้งปวง คืออะไร ? ก็คือสังขารทั้งปวงนั่นเอง  เกิดขึ้นมาแล้ว ก็แปรปรวนแตกสลายไป  หยาบก็แตกสลายไปตามหยาบ  ละเอียดก็แตกสลายไปตามละเอียด แม้ผู้รู้อยู่ในขณะปัจจุบันนี้  ก็เกิดขึ้นแปรปรวนแตกสลายไปเร็วที่สุด

ฉะนั้น ผู้รู้ในอดีต  ผู้รู้ในอนาคต  ผู้รู้ในปัจจุบัน จึงเป็นสังขารอันละเอียดมาก  ท่านผู้ใดไม่ยึดถือผู้รู้ในอดีต  ผู้รู้ในอนาคต  ผู้รู้ในปัจจุบัน ว่าเป็นเรา เป็นเขา เป็นสัตว์ เป็นบุคคลแล้ว  ท่านผู้นั้นก็ข้ามทะเลหลงไป ด้วยพระปัญญาญาณแบบไม่มีรอยแล  แล้วก็ไม่ต้องถามหาภพ ๆ ชาติ ๆ อีกต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น