วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รู้เท่าทันกิเลส...หลวงปู่ฝั้น อาจาโร


รู้เท่าทันกิเลส
(หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร วัดอุดมสมพร  จ.สกลนคร)

กิเลสจัญไรทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นไกล อยู่ที่กายและใจของเรา  กายและใจของเรา  เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนา  เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธเจ้า  เป็นที่ตั้งแห่งพระธรรม เป็นที่ตั้งแห่งพระสงฆ์ เป็นที่ตั้งแห่งมรรคและผล

 ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโน ความน้อมนึก ธมฺมา ความคิด  ปุพฺพ เบื้องต้น บุญและบาปสิ่งใด  ใจเราถึงก่อน


      อดีตก็ดี ต้องดูเดี๋ยวนี้ ถ้าปัจจุบันนี้ดีแล้ว อนาคตมันก็ดีไม่ต้องสงสัย ให้พากันหายสงสัย ถ้าปัจจุบันนี้ไม่ดี อนาคตมันก็ไม่ดี นี่ใครต้องการสิ่งไม่ดี  ไม่มีใครสักคน เมื่อเป็นเช่นนี้ ให้ทำความสงบ มีความเยือก ความเย็น ความสุข ความสบาย เบิกบาน  จึงได้นามว่า พุทโธ รู้ธรรมเห็นธรรมแล้ว จิตของเราก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว


ให้ "โยนิโสมนสิการ" (การพิจารณาโดยแยบคาย เพื่อเข้าถึงความจริง โดยสืบค้นหาเหตุผลไปตามลำดับจนถึงต้นเหตุ จนมองเห็นเหตุปัจจัย)  พากันกำหนดจดจำไว้  แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ  ฝึกหัดตนตามพระธรรมคำสอน  เมื่อไม่ประมาทแล้ว จักประสบพบเห็นแต่ความสุข ความเจริญ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น