วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปรมัตถบารมี ...หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)


ปรมัตถบารมี
(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน)
วัดท่าซุง  จ.อุทัยธานี)

        บุคคลใดเกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธา มีความเชื่อปสาทะ  มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  มีจิตน้อมไปในกุศล  แสดงว่าบุคคลนั้นมีบารมีเข้าถึงปรมัตถบารมี  สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ในชาติปัจจุบัน

ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเกินธรรมดา  ท่านสอนให้ยอมรับนับถือกฎธรรมดา  วางทุกข์เสีย  ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดา  อะไรก็ตามเถอะ  ถ้ามันเกิดขึ้นกับเรา  มันเป็นธรรมดาของโลกทั้งนั้น  ในเมื่อร่างกายของเรามีอยู่ในโลกนี้  ก็เท่านั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น