วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พระพุทธพจน์..หลวงปู่ดูลย์ อตุโล



พระพุทธพจน์
(หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

"พระพุทธพจน์" บางตอนที่หลวงปู่มักยกมาเตือนสติพระลูกศิษย์อยู่เสมอ เช่น

 "ภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้ เราประพฤติ มิใช่เพื่อหลอกลวงคน มิใช่เพื่อให้คนมานิยมนับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะ และสรรเสริญ มิใช่ประสงค์เป็นเจ้าลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้  ที่แท้พรหมจรรย์นี้ เราประพฤติ เพื่อสังวระ (ความสำรวม) เพื่อปหานะ (ความละ)  เพื่อวิราคะ (ความคลายกำหนัดยินดี) และเพื่อนิโรธะ (ความดับทุกข์)"
ผู้ปฏิบัติ และนักบวชต้องมุ่งตามแนวทางนี้ นอกจากแนวทางนี้แล้ว ผิดทั้งหมด

 








ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น