วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โค่นสังสารวัฏ..คำสอนฮวงโป (พุทธทาสภิกขุ)โค่นสังสารวัฏ
 ( จาก  “คำสอนฮวงโป”  พุทธทาสภิกขุ )

ถ้าเราเพียงแต่ศึกษาให้ทราบว่า ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ในการที่ไม่ให้ "สติปัญญา" ทำหน้าที่ของมันเท่านั้น " โซ่แห่งสังสารวัฏ ก็จะหักเผาะออกไปทันที"

เพียงแต่สลัดขบวนการแห่ง “ความคิด” ทั้งในทางสติปัญญา และทางคิดปรุงแต่งเสียเท่านั้น ธรรมชาติเดิมแท้ของเรา ก็จะแสดงความบริสุทธิ์ดั้งเดิมของมันออกมา  วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้ลุถึงการตรัสรู้ ที่จะทำให้เห็นธรรม  ที่จะทำให้เป็นพุทธะขึ้นมา และอื่นๆ ที่เหลืออีกทั้งหมด

ถ้าเว้นความเข้าใจในข้อนี้เสียแล้ว ความรู้อันมากมายทั้งหมดทั้งสิ้นของเราก็ดี ความพยายามอย่างเจ็บปวด เพื่อให้ก้าวหน้าของเราก็ดี การบำเพ็ญตบะต่างๆ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องนุ่งห่มของเราก็ดี จะไม่ช่วยเราให้รู้เรื่องจิตของเราเองได้เลย

สิ่งเหล่านั้นทั้งหมด "สามอย่าง" ต้องจัดไว้ว่าเป็นของ “มายา” เพราะอย่างไหนก็ตามในสามอย่างนั้น  ย่อมนำเราไปสู่การเกิดใหม่ในหมู่พวกมารร้าย  ซึ่งเป็นศัตรูของธรรม หรือมิฉะนั้นก็ไปเกิดในบรรดาปีศาจ ซึ่งสันดานหยาบ  ผลสุดท้ายชนิดไหนกันเล่า ที่สนองด้วยการแสวงหาทำนองนั้น
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น