วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พุทธะคือความว่าง...คำสอนฮวงโป(พุทธทาสภิกขุ)พุทธะคือความว่าง
 ( จาก  คำสอนฮวงโป  พุทธทาสภิกขุ )

ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะนั้น เป็นเหมือนกับ "ความว่าง" แม้จะประดับด้วยบุญกุศล และปัญญา อันมากมายจนประมาณมิได้  สิ่งเหล่านั้นจะติดอยู่ที่ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ(ความว่าง)นั้นได้อย่างไร 
    บุญกุศล และปัญญาชนิดนั้น ก็รังแต่จะปิดคลุมธรรมชาติดังเดิมของพุทธภาวะเสีย และทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้ ไปเสียเท่านั้น
คนส่วนมากขี้ขลาดต่อการทำจิตของตนให้ว่าง โดยเกรงไปว่าจะพลัดตกลงไปในความว่าง เพราะไม่ทราบว่าจิตของเขาเองเป็นความว่าง   
คนโง่มัวแต่หลบหลีกปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่หลบหลีกจากความคิดปรุงแต่ง  คนฉลาดย่อมหลบหลีกจากความคิดปรุงแต่ง และไม่ต้องหลบหลีกปรากฏการณ์
1 ความคิดเห็น:

 1. บุญกุศล ปํญญาญาณ ติดอยู่ในพุทธจิตได้อย่างไร
  มันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆ
  เหมือนเช่นที่พระพุทธเจ้ามีญาณล่วงรู้สี่งที่ผ่านมาแล้วก็ดี
  รู้ในสี่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดี สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ก็ดี
  ล้วนแต่มาจากพุทธจิตใช่หรือไม่?
  ใครบอกก็ไม่รู้ ถ้าจะให้รู้ต้องรู้เอง

  ตอบลบ