วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เอาจิตของเราคืนมาจากกิเลส...ธรรมทายาท


เอาจิตของเราคืนมาจากกิเลส

(ธรรมทายาท)

       จิตเดิมแท้ว่างเปล่า และสว่างไสว(ปภัสสร) กิเลสจรเข้ามาครอบงำทำให้อับแสง เศร้าหมอง ไม่ผ่องใส เปรียบดังดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ถูกเมฆหมอกมาบดบังทำให้มืดมัวไป ฉันนั้น
       เพราะเนื่องจาก "ความไม่รู้ หรือความหลง" (โมหะ) จึงเกิดสังขาร(การคิดปรุงแต่ง) สร้างภพ สร้างชาติ เวียนว่ายตายเกิดตลอดอนันตกาล จนนับภพนับชาติไม่ถ้วน
       เมื่อสังขารเกิด ทุกสรรพสิ่งจึงเกิด  ทุกสรรพสิ่งในสามโลกธาตุหรือใน ๓๑ ภพภูมินี้ ล้วนเกิดจากจิตเดิมแท้นี้เอง  เมื่อสังขารดับ ทุกสรรพสิ่งก็ดับเช่นกัน ทุกสรรพสิ่งที่เป็นมายามีอยู่ในโลก ก็เหมือนไม่มี คือมีตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น  มีหูได้ยินเสียงก็สักว่าได้ยิน   มีจมูกได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่น  มีลิ้นได้ลิ้มรสก็สักว่าได้ลิ้มรส  มีกายไดโผฏฐัพพะ(สัมผัส)ก็สักว่าได้โผฏฐัพพะ(สัมผัส)  มีใจรับธรรมารมณ์ก็สักว่าได้รับธรรมารมณ์ จิตไม่คิดปรุงแต่ง ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ด้วยอำนาจของกิเลสอีกต่อไป และเมื่อนั้นเราจะเห็นจิตเดิมแท้ของเรา ซึ่งผ่องใส และว่างเปล่า
       ดังนั้น เราสามารถเอาจิตเดิมแท้ของเรากลับคืนมาจากกิเลส โดยการหยุดสังขาร หรือการคิดปรุงแต่งเสียทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเอง เมื่อนั้นเราก็จะเข้าถึงจิตเดิมแท้ และหยุดการเวียนว่ายตายเกิด จมอยู่ในกองทุกข์ในสงสารวัฏอย่างในอดีตชาติที่ผ่านมาได้ในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น