วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตวานร...คำสอนฮวงโป (พุทธทาสภิกขุ)จิตวานร
 ( จาก  "คำสอนฮวงโป"  พุทธทาสภิกขุ )

มีคนจำพวกหนึ่งมีจิตเหมือนของวานร ซึ่งเป็นพวกที่สอนได้ยากยิ่งนัก เป็นพวกที่ต้องการข้อบัญญัติ และคำสอนทุกชนิด ที่จะเอาไปใช้บังคับจิตของตนให้ยอมจำนนเท่านั้นเอง 
       
      ดังนั้น เมื่อความคิดเกิดขึ้น ธรรมะต่างๆ ที่เขาศึกษาอัดเข้าไว้ทุกชนิดก็ตามมา แต่แล้วมันก็สูญสิ้นไป เพราะการหยุดลงของความคิดนั่นเอง

เราจะเห็น ธรรมะ จากข้อนี้เองว่า ธรรมะแต่ละชนิด ทุกชนิดเป็นเพียงการสร้างสรรค์ของจิต สัตว์ทุกจำพวก คือจะเป็นมนุษย์ เทวดา สัตว์ทนทุกข์อยู่ในนรก อสูร และสัตว์อื่นๆ ทุกชนิด บรรดาที่เกิดอยู่ในภูมิทั้งหกก็ตาม ทุกๆ จำพวก แล้วแต่จิตเป็นผู้เสกสรรค์ขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น