วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิธีการเข้าถึงจิต..คำสอนฮวงโป (พุทธทาสภิกขุ)

 วิธีการเข้าถึงจิต
 ( จาก  “คำสอนฮวงโป”  พุทธทาสภิกขุ )

วิธีที่จะเข้าถึง "จิตหนึ่ง" นี้ ให้ได้จริงๆ นั้น เรียกว่า “ปากทางแห่งการนิ่งเงียบเหนือกรรมทั้งปวง” ถ้าอยากจะเข้าใจ ก็จงรู้ไว้ว่า ความรู้ประจักษ์ต่อสิ่งๆ นี้ โดยฉลับพลันนั้น จะมีต่อเมื่อจิตถูกชำระล้างแล้วอย่างสิ้นเชิง จากใยยุ่งของมโนกรรมที่เป็นความคิดปรุงแต่ง และที่แบ่งแยกสิ่งทั้งปวงเป็นพวกๆ หรือเป็นคู่ๆ  ตามแบบคติทวินิยมเท่านั้น

พวกที่แสวงหาสัจธรรมนี้ โดยวิธีการของการใช้สติปัญญา และการศึกษานั้น  มีแต่จะถอยห่างจากมันไปทุกทีๆ เท่านั้นเอง

จนกว่าเมื่อไร ความคิดของเราจะหยุดแตกกิ่งแตกก้านทางโน้นทางนี้ เสียทุกๆ ทาง  จนกว่าเมื่อไร เราจะสลัดความคิดในการแสวงหาอะไรบางอย่าง เสียทุกๆ ทาง และจนกว่าเมื่อไร จิตของเราจะหยุดการเคลื่อนไหวเสียได้ราวกับว่า  มันเป็นท่อนไม้หรือก้อนหินเท่านั้น ที่เราจะเดินถูกทางไปสู่บานประตูที่กล่าวนั้นได้ (ความสงบเงียบเหนือกรรม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น