วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตใจเป็นลมของโลก..จาก..คิริมานนทสูตรจิตใจเป็นลมของโลก  
(จาก...คิริมานนทสูตร)

จิตใจเป็นลมของโลก  โลกเขาตั้งแต่งเอาไว้ก่อนแล้ว ใครจะเกิดก็เอาลมนี้มาเกิด  ถ้าจิตใจเป็นเรา เป็นของเราแล้ว  ถ้าเราตายไป  จิตใจก็ต้องตายไปด้วย  ใครจะเกิดขึ้นมาได้อีกเล่า ?

ที่จะถือว่าเป็นจิตใจของตน ก็เพียงให้รู้ เรื่องบุญ เรื่องกุศล เรื่องบาป อกุศล รู้สุข ทุกข์ สวรรค์ นิพพาน และถือเอาไว้ให้ถึงที่สุด คือพระนิพพานเท่านั้น

ถ้าถึงพระนิพพานแล้ว  ต้องวางจิตใจ และคืนจิตใจให้แก่โลกตามเดิมเสียก่อน  ถ้าวางไม่ได้เป็นโทษ  ไม่อาจถึงพระนิพพานได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น