วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

ปริยัติ-ปฏิบัติ ..หลวงปู่บุดดา ถาวโร
ปริยัติ-ปฏิบัติ
(หลวงปู่บุดดา  ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริญสุข  
อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี)

การระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้นมีสองชั้น มีทั้งภายนอก และภายใน ภายนอกอยู่กับพระพุทธรูป อยู่กับคัมภีร์เป็นปริยัติ ภายในอยู่ที่การปฏิบัติ อยู่ที่กาย และจิตนี้เอง

ศีล สมาธิ ปัญญา ก็มีศีล สมาธิ ปัญญาภายนอก และศีล สมาธิ ปัญญาภายใน 
ศีล สมาธิ ปัญญาภายนอก  ก็คือศีล สมาธิ ปัญญาในพระคัมภีร์   
ส่วนศีล สมาธิ ปัญญาภายใน คือ ศีล สมาธิ ปัญญาที่มีการลงมือปฏิบัติที่กาย วาจา ใจของเรา 

ให้ดูพระนครกาย กับพระยาจิตราชของตน อย่าไปดูของคนอื่น  ให้พิจารณาดูหนังแต่ภายในของเรานี่แหละ !  อ่านให้หมดทั้งข้างนอกข้างใน  อ่านให้ละเอียด และจะรู้เอง แจ้งเอง หนังคนอื่นไม่ต้องไปดูหรอก  ดูหนังเราเองดีกว่า และดูจิตของเรา ให้รู้จิตตน อย่าไปรู้จิตคนอื่น  ต้องว่ารู้ทุกข์แต่ไม่ยึดถือ รู้ว่าสุขแต่ไม่ยึดถือ มันก็พ้นทุกข์

วัตถุทานภายนอกนั้น มีแต่มากบ้าง น้อยบ้าง  ส่วนทาน ศีล ภาวนาภายในนั้น มีแต่ความพอดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น