วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

ทานภายใน..หลวงปู่บุดดา ถาวโรทานภายใน
(หลวงปู่บุดดา  ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริญสุข 
อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี)


ทาน คือ การให้ ได้แก่ อามิสทาน อภัยทาน และธรรมทาน  (อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ เป็นทานภายนอก)

การให้ทาน ก็ถึงนิพพานได้  คือ "ธรรมทาน  และอภัยทาน"  ท่านเรียกว่า  ทานภายใน 

การให้ "ธรรมทาน" นั้น เพียงแต่กล่าวถึงคุณของ "ทาน ศีล ภาวนา" ก็เป็นทานที่สูงสุด เหนือทานภายนอก ทำให้ไม่มีข้าศึกศัตรู ไม่มีกาลสมัย เป็นอกาลิโก 

 (การให้ธรรมที่เป็นทั้ง "กุศล และอกุศล" ออกจากจิตใจของเราให้หมดสิ้น ก็เป็นการให้  "ทานภายใน"  หมดเหตุเกิดตาย)ส่วน "อภัยทาน" ก็อยู่ที่จิต  (ให้ อภัยแก่ผู้ที่มาโกงเรา เอารัดเอาเปรียบเรา ทำร้ายเรา ข่มเหงรังแกเรา หรือบุคคลอันเป็นที่รักของเรา  เราก็จะไม่ถูกไฟโกรธเผา  จิตใจก็สงบ)


เขาไม่สอนกันอย่างนี้  กลัวจะได้เร็ว  มัวแต่สอนทานภายนอก  ได้ก็ได้ช้า  มีอันตราย  เพราะจะหลงลืมได้  มัวแต่ให้กายทำโน่น ทำนี่ อยู่ทำไม เสียเวลา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น