วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

โลกียธรรม..หลวงปู่บุดดา ถาวโรโลกียธรรม
(หลวงปู่บุดดา  ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริญสุข 
อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี)

คนทำงานมา ๒๐ ปี ฟังเทศน์มา ๒๐ ปี ภาวนามา ๒๐ ปี ทำไมจึงไม่หายหลง เพราะมันไม่ถึงจิต ! ถึงแค่กาย มันเนิ่นช้า เดินทางอ้อมไม่ถึงจิต เพราะติดวัตถุเป็นใหญ่ มากับกุศล อยู่กับกุศล ก็ไปกับกุศล เรียกว่า ไปโลกีย์

คนใส่บาตรอยู่ ๒๐ ปี สมาทานศีล ๕ ภาวนาพุทธคุณ  ธรรมคุณ สังฆคุณ ก็เป็นเพียง กาลทาน กาลศีล กาลภาวนา เนิ่นช้ามาก ได้แต่กันบาป แต่ไม่มีดวงตา  ไม่เห็นตัวเอง(กายและจิต) ทำเหตุแล้วไม่เห็นผล  ไม่เห็นหน้าตาของพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ  มันต้องอาสวกขยญาณ  ใครเรียนมาอย่านี้ก็ล้าหลัง เป็นกรรมของเขา

ให้เรารักษา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้หมดทุกข์  ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ก็จะได้ธรรมโลกุตตระ พ้นจากธรรมโลกีย์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น