วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

ขันธ์กับจิต ...พระหลวงตามหาบัว


ขันธ์กับจิต
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์..บัว  ญาณสัมปันโน)


ขันธ์ก็เป็นขันธ์  จิตก็เป็นจิต  ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกต่อกัน  ทั้งๆที่อยู่ด้วยกัน 

พระอรหันต์ท่านมีความผาสุกในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่เป็นกองเพลิงกองนั้น  

แต่เราอยู่ในกองเพลิง หรือทุกข์ร้อนอยู่ใน "กองเพลิง"  คือ เบญจขันธ์  จึงต้องอาศัยสติปัญญา ความเพียร เป็นน้ำดับไฟ  ให้เป็นความเย็นขึ้นมาในใจตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น