วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

เรียนภายในมีแต่ได้..หลวงปู่บุดดา ถาวโรเรียนภายในมีแต่ได้
(หลวงปู่บุดดา ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริญสุข  
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี)


ทำไมต้องเรียนภายนอก เรียนภายในซิ ! จะได้จบเร็วๆ เรียนภายนอกเหมือนเรียนหนังสือ  เริ่มตั้งแต่อนุบาล ชั้นประถม ชั้นมัธยม และชั้นปริญญา เรียนภายในนี่จบปริญญาเอกเลยนะ จบเดี๋ยวนี้แหละ

เรียนธรรมะไม่ต้องเสียค่าเทอม ไม่ต้องเสียอะไรเลย มีแต่ได้ อยากฉลาดหรืออยากโง่เล่า ? อยู่กับธรรมไม่มีทุกข์  ธรรมะไม่มีสัตว์ ไม่มีคน อยู่กับคนก็ทุกข์นะซิ อยู่หลายคนก็ทะเลาะกัน อยู่คนเดียวก็ทะเลาะกับตัวเอง ทะเลาะกับมิจฉาทิฏฐิ อยู่กับธรรมะไม่เคยทะเลาะกับใคร

เรียนต้องเรียนข้างใน คือ ทำความรู้อยู่กับปัจจุบัน จิตขณะนี้เป็นอย่างไร เป็นสมาธิ เป็นศีล เป็นปัญญา นี่แหละเป็นโลกุตตระ คือ มีศีลเป็นโลกุตตระ มีสมาธิเป็นโลกุตตระ มีปัญญาเป็นโลกุตตระ  จิตอยู่กับศีล อยู่กับสมาธิ อยู่กับปัญญา อยู่กับธรรม ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครตายนะซิ  พ้นเกิดพ้นตาย….ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น