วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

ให้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนตาย..หลวงปู่บุดดา ถาวโรให้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนตาย
(หลวงปู่บุดดา ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริญสุข
อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี)

อย่าเห็นว่าห่มผ้าเหลืองๆ จะเป็นพระหมด  พระอยู่ที่ความบริสุทธิ์  สมัยนี้ อาศัยภิกษุสามเณรที่ดีก็ยังมีอยู่  อุบาสกอุบาสิกาที่ดีก็ยังมีอยู่  หายใจเข้าเป็นพระธรรมวินัย หายใจออกเป็นพระธรรมวินัย โลกทั้งหลายเขาหายใจเข้าเป็นเงินเป็นทอง  หายใจออกเป็นเงินเป็นทอง  เขาจะทำเงินมาใช้เท่านั้นเอง

จะออกจากความหลง  ความลืมก็ออกเสีย  ให้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนตาย  ให้รู้เดี๋ยวนี้  ปัจจุบันนี้  เป็นอกาลิโก  ข้างหน้าจะหวังมนุษย์สมบัติ  สวรรค์สมบัติ  นิพพานสมบัติน่ะ  มันไม่แน่  ตายเสียก่อน  ทุกอย่างก็จบ  ดิน น้ำ ลม ไฟ ก็กลับคืนสภาพเดิม

ขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย ได้เจริญอนามัยที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นามรูปของเราเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ ให้สมบูรณ์ด้วยอริยมรรค ๔ อริยผล ๔

ชีวิตของคนเหมือนขึ้นสะพาน  ต้องข้ามโค้งไปอีกทาง  จะถึงโลกุตตรภูมิ  ถ้าไม่สละโลกีย์  ไม่สละกิเลส  จะไม่มีวันถึงนิพพาน

นิพพานไม่มีการไป การมา  นิพพานตามหลักปฏิเวธ  ไม่ต้องหาแผนที่  ถึงเวลาไปเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น