วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

นิพพานไม่เป็นอัตตา และอนัตตา ..พระหลวงตามหาบัว


นิพพานไม่เป็นอัตตา และอนัตตา
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์..บัว ญาณสัมปันโน)


อัตตาและอนัตตา เป็นทางเดินเพื่อพระนิพพาน นิพพานจึงไม่เป็นอัตตา และอนัตตา ผู้ที่จะพิจารณาให้ถึงพระนิพพาน ต้องเหยียบย่างไปในไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 


การที่พูดกันว่านิพพานเป็นอนัตตานั้น... นิพพานไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานี่ ! ถ้านิพพานเป็นอนัตตา นิพพานก็เป็นไตรลักษณ์นะสิ  ไตรลักษณ์นั้นเป็นทางก้าวเดินไปสู่นิพพาน 

กฎไตรลักษณ์นั้นมีในโลกสมมุติ  เป็นของโลกสมมุติเท่านั้น  ส่วนพระนิพพานเป็นวิมุตติ  พ้นจากสมมุติไปแล้ว  พระนิพพานนั้นเที่ยง  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  กฎไตรลักษณ์จึงนำมาใช้กับพระนิพพานไม่ได้

   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น