วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

ไม่มีสิ่งใดเลิศเลอยิ่งกว่าธรรม..หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)ไม่มีสิ่งใดเลิศเลอยิ่งกว่าธรรม
(หนังสือ ชาติสุดท้าย หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน)


     ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ออกมาจากหัวใจอันบริสุทธิ์ของพระบรมศาสดา ไม่ใช่เป็นเครื่องประกาศอยู่ธรรมดา โดยหาความจริงไม่ได้

    ธรรมที่ประกาศออกมาแต่ละแง่ แต่ละกระทงของศาสนธรรมนั้น  ออกมาจากความจริง และพร้อมที่จะแสดงความจริงให้แก่ผู้ปฏิบัติ ตามขั้นตามภูมิของตนอยู่ทุกระยะกาล จึงเรียกว่าอกาลิโก ธรรมไม่มีกาล ไม่มีเวลา ให้ผลได้ทุกเมื่อ

    จากการกระทำของผู้ไม่เลือกกาล เครื่องหล่อหลอมพระเราให้สมบูรณ์แบบ หรือให้มนุษย์สมบูรณ์แบบ ก็ไม่มีสิ่งในนอกเหนือไปจากธรรม  สิ่งใดงามก็ตาม ไม่ซาบซึ้งไม่ถึงใจ ไม่แน่ใจ ไม่ตายใจ ไม่อบอุ่นใจยิ่งกว่าธรรม ธรรมจึงเลิศ ธรรมจึงประเสริฐกว่าความดี อื่นใดทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น