วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

วิมุตติจิตเป็นธรรมธาตุ..หลวงตาพระมหาบัววิมุตติจิตเป็นธรรมธาตุ
(หนังสือ ชาติสุดท้าย  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)


ธรรมนี้เป็นธรรมสวากขาตธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาองค์เอกมาสอนโลก จะผิดไปที่ไหน ขึ้นชื่อว่าศาสดาองค์เอกนำธรรมมาสอนโลกต้องถูกต้อง เรียกว่า สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว ทั้งนั้น

 ขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติให้ชอบธรรมเถอะ ทางที่ถูกต้องจะใกล้เข้ามาชิดเข้ามา ก้าวออกไปหนึ่งก้าวสองก้าวใกล้ความสิ้นทุกข์ไปโดยลำดับ จนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หมดจด

ความทุกข์ทั้งหลายไม่มีเหลือ เหลือแต่ธาตุขันธ์ ธาตุขันธ์ดับไปแล้ว  จิตก็เป็นธรรมธาตุ  นี่ละจิตเป็นธรรมธาตุ  จิตสุดขีด สุดแดน สุดสมมุติทั้งหลายแล้ว  จิตนี้เป็นธรรมธาตุ  จะเรียกว่าจิตไม่ได้นะ เป็นธรรมธาตุ

นี่ละ ! การปฏิบัติธรรมให้ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นอย่างนี้ อย่าพากันโลเลโลกเลก ตื่นลม ตื่นแล้ง ตื่นมืด ตื่นแจ้ง ตื่นสว่าง มันมีมาตั้งกัปตั้งกัลป์แต่กาลไหนๆ

ส่วนการเกิดการตายของเรา ก็แบกหามกันไปตามมืด ตามแจ้ง ทีนี้สลัดอันนี้ออก ด้วยความยึดถือ มืดแจ้ง เดือนดาว ตะวันอะไรนี้ ออกจากใจให้หมด  ขาดสะบั้นจากใจ ก็เป็นใจที่บริสุทธิ์  วิมุตติหลุดพ้น นั่นละพ้นจากทุกข์ พ้นที่ใจ ไม่ได้พ้นที่ไหน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น