วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

กฎของธรรมะคือเกิดดับ..หลวงปู่บุดดา ถาวโรกฎของธรรมะคือเกิดดับ
(หลวงปู่บุดดา  ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริญสุข 
อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี)

การสวดมนต์นั้น ถ้าไม่รู้แก่นของทาน ศีล ภาวนา ก็ไม่รู้ธรรม เรือคือร่างกาย  เจ้าของเรือคือจิต  บรรทุกอริยทรัพย์ คือ ทาน ศีล ภาวนา ไปด้วย 

อยู่บ้านอย่าติดบ้าน  อยู่วัดอย่าติดวัด  อยู่ถ้ำอย่าติดถ้ำ  ติดที่ไหนเป็นกิเลสที่นั่น  นอนหลับก็มีกิเลส  ตื่นขึ้นมาก็มีกิเลสคล้องคออยู่   

นามรูปของเราเป็นของสมมุติ  เมื่อเห็นตามความเป็นจริง  ในนามรูปของเราเป็นอยู่อย่างไร  ก็เป็นอยู่อย่างนั้น กฎของธรรมะมีแต่ "เกิด-ดับ" เรียนเท่าไร ก็ลงที่กฎนี้แหละ  ให้ดูพระนครกาย  กับพระยาจิตราชของตน  อย่าไปดูของคนอื่น 

ทุกข์ เพราะเกิด-ดับ  มันมีอยู่แล้ว  มาเจอทุกขสัจจะ คือ ราคะ โลภะ  โทสะ  โมหะ  มาเพิ่ม ยิ่งทุกข์ใหญ่

      ภายในมัน เกิด-ดับ ของมันเอง  ไม่มีกิเลส  ไม่มีทุกข์  ไม่มีโศก เมื่อกิเลสไม่มี  ขันธ์ของกิเลสไม่มี  ธาตุของกิเลสไม่มี  เรียกว่าเป็น อมตธาตุ

     ถ้าจิตมีวิมุตติจากอกุศลกรรมแล้ว  จะเห็นพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ  นั่นแหละ !  พ้นเกิด  พ้นตาย  

ทำจิตให้ขาวด้วยกุศล  กรรมดำเข้าไม่ได้  สังโยชน์หมด คือดับไป  สิ้นไปแห่งอาสวะ  นั่นแหละโลกุตตระ


           

         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น