วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

ฌานกับอริยสัจ ... พระหลวงตามหาบัว


ฌานกับอริยสัจ
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์บัว  ญาณสัมปันโน)


ฌาน แปลว่า การเพ่ง  ไม่มีความจำเป็นสำหรับการบรรลุมรรคผลเหมือนกับ  "อริยสัจ”  ฌานมีความจำเป็นเฉพาะ ผู้มีนิสัยเกี่ยวกับทางฌานเท่านั้น 

พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อผู้ที่ได้รับประโยชน์ จากการอาศัยฌานนั้น  ถ้าไม่เกี่ยวแล้ว  ส่วนมากพระองค์จะทรงสอนหยั่งลงไปในอริยสัจ ท่านสอนพุ่งๆ ตรงนี้  

ส่วนมากฌานไม่ค่อยจำเป็นนัก ทำให้หลงได้เหมือนกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น