วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

มหาโจรในจิต .. พระหลวงตามหาบัว


มหาโจรในจิต
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์บัว  ญาณสัมปันโน)

ปราบมหาโจรในจิตได้ เมื่อรู้ว่า ตัวจิตนี่แหละ เป็นตัวราคะ โทสะ โมหะ" "จิตมันหลอกจิต เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ก็ปล่อยวางภายนอกไปหมด โดยสิ้นเชิง จิตก็ว่างหมด  

ถึงแม้จิตมันจะว่าง มันก็ยังปรุงภาพ เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจ ปรุงแย็บเดียวว่างๆ พอปรุงขึ้นแย็บมันก็ว่างไปพร้อมๆ กัน เหมือนไฟแลบ พอกำหนดขึ้นมาเป็นภาพ ก็ดับไปพร้อมๆ กันเลย 

เมื่อจิตว่างเต็มที่แล้ว ความรู้ก็เด่นเต็มที่ คือ รูปก็ดับ  เวทนาก็ดับ สัญญาก็ดับ สังขารก็ดับ วิญญาณก็ดับ มันรู้รอบหมด มันปล่อยหมด ไม่มีอะไรเหลือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น