วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

จิตกับสติปัญญา .. พระหลวงตามหาบัว


จิตกับสติปัญญา
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์..บัว  ญาณสัมปันโน)


ถ้าสติปัญญาเด่น  จิตก็เด่น เด่นดวง รื่นเริง ถ้าเราไปจับ ไปยึดไปถือ  ก็จะกลายเป็นโทษ เป็นพิษได้อย่างรวดเร็ว  เพราะความยึดถือของเราไปสำคัญมั่นหมายนั่นเอง

จิตเมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษา ก็สว่างโล่งอยู่ภายใน อะไรจะเกิดขึ้นก็รู้  ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้  ทุกข์ดับไปก็รู้  รู้ด้วยความโล่งของสติปัญญา

นี่แหละ ! เย็นสบาย ตายเมื่อไรก็ไม่มีปัญหา เพราะธรรมชาตินั้น  ไม่ตายแล้ว  ไม่หลงแล้ว  ไม่ล่มจมแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น