วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

วิมุตติจิต .. พระหลวงตามหาบัว


วิมุตติจิต 
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์..บัว ญาณสัมปันโน)


   ความรู้ล้วนๆ ที่บริสุทธิ์นี้ พูดไม่ได้ว่าอยู่ตรง ณ จุดใดในร่างกายของเรา  จิต ๒ ดวง คือ จิตเป็นสมมุติ กับจิตเป็นวิมุตติ  เป็นจิตดวงเดียวกัน

 จิตสมมุติ เป็นจิตที่มีอาสวะกิเลสครอบงำอยู่  เมื่ออาสวะกิเลสถูกชำระแตกกระจายไปหมด เป็นจิตแท้ ธรรมแท้ เหนือสมมุติ เรียกว่า “วิมุตติจิต” เป็นจิตบริสุทธิ์ ขาดจากการสืบต่อเกี่ยวเนื่อง ณ ที่ใดๆ ทั้งสิ้น

 เหลืออยู่แต่ความรู้ล้วนๆ ที่บริสุทธิ์สุดส่วนอย่างเดียว พูดไม่ได้ว่า เป็นจุดอยู่ ณ ที่ใด ในร่างกาย  เหมือนกับการนั่งสมาธิ ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ในท่ามกลางอกอย่างชัดเจน 

ทราบอย่างชัดเจนว่า ขันธ์เป็นขันธ์  จิตเป็นจิต  กายเป็นกาย  เวทนาเป็นเวทนา วิญญาณเป็นวิญญาณ ที่มีอยู่ในร่างกายนี้  เป็นขันธ์แต่ละอย่างๆ ส่วนเวทนาทางจิตนั้นไม่มี  นับแต่จิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวลไปแล้ว

พระอรหันต์ไม่มีเวทนาทางจิต ไม่ว่าทุกขเวทนา สุขเวทนา และอุเบกขาเวทนา  ซึ่งเป็นสมมุติ  จะมีอยู่ในเพียงขันธ์เท่านั้น เวทนาทั้งสาม ไม่สามารถเข้าสู่จิตพระอรหันต์ได้เลย มีแต่ความรับผิดชอบ โดยหลักธรรมชาติของขันธ์เท่านั้นเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น