วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

หลวงปู่ขาวบรรลุพระอรหันห์ ...พระหลวงตามหาบัว


หลวงปู่ขาวบรรลุพระอรหันต์
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์บัว  ญาณสัมปันโน)

ท่านหลวงปู่ขาว อนาลโย บรรลุธรรม เมื่อท่านเห็นข้าวในไร่ของชาวเขาสุกเหลืองอร่าม ก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่า

ข้าวมันงอกขึ้นมาเพราะอะไร มีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิด  ใจที่พาให้เกิดก็น่าจะมีเชื้ออยู่ภายในเหมือนเมล็ดข้าว เชื้อนั้นถ้าไม่ถูกทำลายเสียที่ใจ ให้สิ้นไป จะต้องพาให้เกิดให้ตายอยู่ไม่หยุด 

ก็มีอะไร ? เป็นเชื้อของใจเล่า !  ถ้าไม่ใช่กิเลสอวิชชา จึงเป็นเป้าหมายแห่งการวิพากษ์วิจารณ์  พิจารณาย้อนหน้า ถอยหลัง อนุโลมปฏิโลม ด้วยความสนใจอยากรู้ ตัวจริงแห่งอวิชชากับใจ อย่างไม่ลดละ และแล้วก็ลงใจด้วยปัญญา อวิชชาขาดกระเด็นจากใจ ไม่มีอะไรเหลือ

การพิจารณาข้าวก็มาอยู่ที่ข้าวสุก หมดการงอกอีกต่อไป การพิจารณาจิตก็มายุติกันที่อวิชชาดับ กลายเป็นจิตสุกขึ้นมา เช่นเดียวกับข้าวสุก 

เห็นจิตเกิด ก่อกำเนิด เกิดในภพต่างๆ อย่างประจักษ์ใจ  เหลือให้ชมอย่างสมใจ คือความบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนๆ พุทธะ ธรรมะ สังฆะ องค์บริสุทธิ์รวมกันเป็นธรรมแท่งเดียว  โลกธาตุไหว ฟ้าดินถล่ม  วัฏฏจักรภายในจิตจมหายไปแล้ว  ธาตุขันธ์ และจิตใจทุกส่วน  ต่างอันต่างเป็นอิสระไปตามธรรมชาติของตน  ไม่ถูกจับจองกดถ่วงจากฝ่ายใดอีกต่อไป 

อินทรีย์ ๕  อายตนะ ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ต่างทำหน้าที่ของตน จนกว่าธาตุขันธ์จะหาไม่ โดยไม่มีการทะเลาะวิวาท กระทบกระเทือนกัน  ดังที่เป็นมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น