วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

ความจำไม่ใช่ความจริง ... พระหลวงตามหาบัว


ความจำไม่ใช่ความจริง
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์บัว  ญาณสัมปันโน)


ความจริงนั้น ! อยู่นอกตำรา ความจำเฉยๆ  ไม่ใช่ความจริง  เรียนบุญสงสัยบุญ  เรียนบาปสงสัยบาป  เรียนนรกสงสัยนรก  เรียนสวรรค์สงสัยสวรรค์  เรียนนิพพานก็สงสัยนิพพาน 

พอก้าวไปสู่ภาคปฏิบัติ  ปฏิเวธธรรมก็เกิดขึ้น  คือ ความรู้แจ้งเห็นจริง  ถอดถอนอุปาทานได้  เกิดความสว่างกระจ่างแจ้ง ก็ก้าวเข้าสู่จิต อวิชชา คือ เชื้อแห่งภพชาติ ที่ฝังอยู่ภายในใจสัตว์ ถอนพรวดออกมา  จากนั้นแล้ว ภพชาติก็ขาดสะบั้นไป  ประจักษ์ภายในจิตใจของตน  เหมือนฟ้าดินถล่ม
     ความจำที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมา มันลืมได้ เพราะมันเป็นแค่ความจำ แต่ความจริงที่ประจักษ์แจ้งภายในจิตใจ ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ คือปฏิเวธนี้ มันไม่มีการลืม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น