วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

จิตถึงธรรมก็พ้นทุกข์...หลวงปู่บุดดา ถาวโรจิตถึงธรรมก็พ้นทุกข์
(หลวงปู่บุดดา  ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริญสุข 
อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี)


เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์แท้ๆ  ไปข้องทุกข์ทำไม  ไปแบกทุกข์ทำไม  พอเข้าหา กายเดียว จิตเดียว เฉพาะหน้าเท่านั้น  ทุกข์ก็ไม่มี  ทุกข์กาย ทุกข์จิตก็ไม่มี  มันก็เข้ากับสัมมาญาณัง  สัมมาวิมุตติได้ซิ  มันได้ปัจจุบันต่างหากล่ะ เป็นคนเป็นสัตว์เมื่อไรล่ะ !  เกิดเป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์  ไปเกิดทำไม ?  ไปตายทำไม ? 
"จิตถึงธรรม"  ก็พ้นไปแล้ว  พ้นเกิดแก่ เจ็บตาย  เป็นนิพพานธรรม  พ้นจากสัตว์โลก  พ้นจากเกิด แก่ เจ็บ ตาย พ้นจากทุกข์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น