วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

การเทศน์ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ...พระหลวงตามหาบัว


การเทศน์ของ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
 (หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์..บัว  ญาณสัมปันโน)

 พระหลวงตาเมตตาเล่าถึงท่านพระอาจารย์มั่นว่า "ท่านเทศน์ถูกจุดที่ต้องการ  เทศน์ถูกจุดของกิเลสที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่  เทศน์ถูกจุดของสติปัญญา ซึ่งเป็นธรรมแก้กิเลส และเทศน์ถูกจุดของมรรคผลนิพพาน"

การฟังเทศน์ของพระอาจารย์มั่นนั้น  เหมือนท่านเทน้ำที่สะอาดล้างสิ่งที่สกปรกในใจของเรา เมื่อชะล้างบ่อยๆ เรื่อยๆ จิตก็ค่อยๆ สะอาดขึ้นๆ

ดังนั้น การฟังธรรม จึงเป็นการปฏิบัติธรรมที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ของนักปฏิบัติธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น