วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

จิต...หลวงพ่อชา สุภัทโทจิต
(หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี)จิตตัวเดียวนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้น ท่านจึงให้อบรมจิต  จิตก็เรียกว่าจิต จะเอาอะไรมาอบรมมันอีกล่ะ !  
     จิตนี้ ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอแล้ว เราก็จะรู้จักจิต ผู้รู้อันนั้น คือรู้เหนือจิตขึ้นไปอีก คือ ผู้รู้สภาวะของจิต 

 จิตนี้ก็เป็นจิต ผู้ที่รู้ว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิต นั่นแหละเรียกว่า "ผู้รู้"  ผู้รู้เหนือกว่าจิตของเราไปอีก จึงได้ตามรักษาจิตของตน

 จิตเป็นผู้ที่รับรู้อารมณ์  อารมณ์ก็เป็นอารมณ์  จิตนี้ก็เรียกว่าจิต  ผู้รู้ทั้งจิตและอารมณ์นั้น  เหนือกว่าจิต เหนือกว่าอารมณ์ไปอีก มันเป็นของมันอย่างนั้น แล้วมันก็มีสิ่งที่ซับซ้อนอยู่เสมอ ท่านเรียกว่า "สติ" 

สตินี้ก็มีกันทุกคน แมวมันก็มี เวลาตะครุบหนูกิน สุนัขมันก็มีสติเวลามันจะเห่าคน กัดคน อันนั้นก็เรียกว่าสติเหมือนกัน แต่มิใช่สติโดยธรรมะ 

ท่านสอนให้ใช้สติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อละความหลง ละอุปาทานขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ไม่ใช่ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์นะ ตัวอุปาทานขันธ์ ๕ ยึดมั่นขันธ์ ๕ ว่าเป็นเรา นั่นแหละเป็นทุกข์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น