วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

ต้องรู้มัชฌิมาของตนเอง..หลวงปู่บุดดา ถาวโรต้องรู้มัชฌิมาของตนเอง
(หลวงปู่บุดดา  ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริญสุข 
อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี)

ปัญญาเป็นทรัพย์ภายใน  รู้จักใช้ก็เป็นผู้มีปัญญา  การปฏิบัติธรรมอย่าติดหน้า ติดหลัง ติดซ้าย ติดขวา เดินธรรมะต้องสายกลาง เดินให้พอดี พอดีของกาย ของจิต ต้องเดินกลาง อย่าให้ตึง อย่าให้หย่อน ไม่ให้มีข้างหน้า ข้างหลัง  ต้องรู้มัชฌิมาของตนเอง  ต้องสอนตนเองก่อน

ให้รู้ว่า กายกับจิตมันเนื่องกันอย่างไร  คนขับรถต้องนำรถไป  ไม่ใช่ให้รถมันพาไป  ถ้าไม่รู้ทาง  ก็เข้าป่าเข้ารกไป

 จิต ที่ยังไปโน่น ไปนี่   ที่จริงมันไม่ได้ไปหรอก  มันอัดฟิล์มออกมาเท่านั้น  นึกภาพอะไรมันก็อัดมา  คืออัดไว้กับธรรมารมณ์

จะพบพระพุทธเจ้าเมื่อไรก็ได้ ธรรมสมบัติ เป็นอกาลิโก ช้าหรือเร็ว ให้ดูขณะจิตของเรา ตัวรู้ คือ วิญญาณ  ถ้าวิญญาณทำงานก็ถึงจิต  คนไหนติดรูป  ก็จะไม่เห็นมโนวิญญาณ

ความมั่นใจเป็นสมาธิ  ความรู้ในกองสังขารเป็นปัญญา ตัดหลงตัวเดียว ตัดได้ทุกอย่าง หมดทุกข์  กิเลสพันห้า  ตัณหาห้าร้อย  ถูกวิปัสสนาเผาไปหมด  เป็นขี้เถ้าไปหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น