วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

จิตเดิมแท้สว่างไสว.. พระหลวงตามหาบัว


จิตเดิมแท้สว่างไสว
(หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์..บัว  ญาณสัมปันโน)


การที่จิตมืดดำ ก็เพราะมีสิ่งปกปิด  จิตเดิมแท้มิได้มืดดำ  เป็นธรรมชาติสว่างไสวมาก

 กาย เวทนา จิต ธรรม และอริยสัจ ๔  เป็นหินลับปัญญาคิดให้เป็นประโยชน์ก็ได้ คิดให้เป็นโทษก็ได้ ตามแต่การคิดปรุงแต่งของจิต จะคิดไปทางถูกธรรม หรือผิดธรรม 

อะไรที่จะทำให้จิตมืดเหมือนกิเลสไม่มี  ต้องแก้ด้วยปัญญา ซึ่งมีความสว่าง  ใช้ปัญญาเป็นเครื่องตามกิเลส  ส่องดูกิเลส และเผากิเลสด้วยสติปัญญา 

ปัญญานั้นสว่างโร่อยู่ ทั้งกลางวัน และกลางคืน  เกิดขึ้นที่ไหน ก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่นั้น  จึงจะละความหลงได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น