วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จิตเดิมแท้ "สูตร เว่ยหล่าง” พุทธทาสภิกขุ
จิตเดิมแท้
(จาก สูตร เว่ยหล่าง  ของพุทธทาสภิกขุ)

จิตเดิมแท้ เป็นสิ่งที่ใครสร้างขึ้นไม่ได้ หรือทำลายให้สูญหายก็ไม่ได้ ชั่วเวลาขณะจิตเดียวเท่านั้น  ผู้นั้นก็สามารถเห็นแจ้งจิตเดิมแท้  ได้โดยตลอดกาลทั้งปวง  ต่อจากนั้นทุกๆ สิ่ง ก็จะเป็นอิสระเด็ดขาดจากการถูกกักขัง  วิมุตติหลุดพ้นไป

จิตเดิมแท้หรือใจนั้น  ใหญ่หลวงเหมือนกันกับอวกาศ  ว่างเหมือนกับอวกาศ เป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตจำกัด  แม้ธรรมชาติอันประเสริฐของเรา ก็ว่างเช่นกัน  มันเป็นของสิ่งเดียวกันกับจิตเดิมแท้  ซึ่งเป็นภาวะแห่งความว่างเด็ดขาด (ศุนยตา)

จิตเดิมแท้เป็นของใหญ่หลวง เพราะ มันรวมสิ่งต่างๆ เข้าไว้หมด  โดยที่สิ่งทุกสิ่งนั้น  มันอยู่ในตัวธรรมชาติแท้แห่งเรา  เมื่อพบเห็นความดี หรือความชั่วของบุคคลอื่น เราไม่ถูกดึงดูดให้ชอบ หรือไม่ถูกมันผลักดันให้ชัง หรือเราไม่เกาะเกี่ยวกับมัน  เมื่อนั้นลักษณะแห่งจิตของเรา  ก็เป็นของว่างเท่ากันกับอวกาศ

จิตเดิมแท้ของเรา เป็นของบริสุทธิ์โดยเด็ดขาด คือความว่างเปล่า ถ้าเรารู้จักใจของเราเอง  และรู้แจ้งชัดว่า ตัวธรรมชาติของเราคืออะไรแล้ว  เราก็จะลุถึงพุทธภาวะได้ทุกๆ คน และทันใดนั้น  เราก็ตรัสรู้แจ่มแจ้ง สว่างไสว และได้รับใจของเราคืนมา” 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น