วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การบรรลุสมาธิ "สูตร เว่ยหล่าง” ...พุทธทาสภิกขุการบรรลุสมาธิ
(จาก "สูตร เว่ยหล่าง” ของพุทธทาสภิกขุ)เมื่อวิญญาณทั้ง ๖ แล่นไปตามอายตนะทั้ง ๖ ก็จะไม่ถูกทำให้อารมณ์เศร้าหมอง  เมื่อใดใจของเราทำหน้าที่ของมันได้โดยอิสระ  โดยไม่ต้องคิด  เมื่อนั้นชื่อว่าบรรลุสมาธิฝ่ายปรัชญา(ปัญญา) การหักห้ามความคิดใดๆ  ให้ความคิดทั้งหมดถูกกดเอาไว้  ย่อมเป็นการกดธรรมะไว้  ข้อนี้ย่อมเป็นความเห็นผิด

มันเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวง ในการบีบบังคับใจไม่ให้คิดอะไรเสียทั้งหมด  เพราะแม้เราจะทำได้สำเร็จในการบังคับใจได้  แต่ถ้าเราดับจิตในขณะนั้น เราก็ยังคงต้องเกิดใหม่  ในภพใดภพหนึ่งอยู่ดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น