วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สลัดตนให้พ้นจากความคิด "สูตร เว่ยหล่าง”...พุทธทาสภิกขุสลัดตนให้พ้นจากความคิด
(จาก "สูตร เว่ยหล่าง”  ของพุทธทาสภิกขุ)


กิเลส คือโพธิ  สองอย่างนี้เหมือนกัน ไม่ต่างกัน  การทำลายกิเลสด้วยปัญญาเป็นคำสอนของสาวกภูมิ และพระปัจเจกภูมิ  สำหรับผู้มีความเฉียบแหลม และปัญญาสูง  คำสอนดังกล่าวนี้  ก็ไร้ประโยชน์ทั้งสิ้น

คำสอนของนิกายนี้  คือ "การสลัดตนให้พ้นจากความคิดทั้งปวง  ไม่ว่าดีหรือเลว" เมื่อนั้นจิตจะอยู่ในภาวะอันบริสุทธิ์ สงบ และสันติตลอดเวลา  ทั้งคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการนี้  ก็มีมากมายหลายเท่าดุจเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคา มนุษย์ผู้หลุดพ้นจากความคิดเห็นเฉียบขาด  ย่อมเข้าใจหลักธรรม 

การรู้จักใจของเรา ก็คือการลุวิมุตติ (การหลุดพ้นเป็นอิสระ) ซึ่งเป็นความไม่ต้องคิด  เพราะการเห็นการรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ด้วยใจที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มพัวพัน เมื่อเราใช้มัน  มันก็แทรกเข้าไปได้ในทุกสิ่ง แต่ไม่ติดแจอยู่ในสิ่งใดเลย สิ่งที่เราจะต้องทำนั้น มีเพียงการชำระจิตให้ใสกระจ่าง  1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2554 เวลา 19:49

    โมทนาสาธุ ๆ ๆ ใครได้อ่าน แล้วน้อมนำมาพิจารณาใคร่ครวญหาความจริงของรูปและนาม จนเห็นสัจธรรมแจ้งในจิตใจของตนแล้ว ย่อมสามารถละการยึดติดอันนำไปสู่ภพชาติต่อไปได้

    ตอบลบ