วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทำจิตให้ว่างมิใช่ดับสูญ "สูตร เว่ยหล่าง”.. พุทธทาสภิกขุ
ทำจิตให้ว่าง มิใช่ดับสูญ
(จาก "สูตร เว่ยหล่าง”  ของพุทธทาสภิกขุ)จงทำใจให้อยู่ในสภาพเหมือนกับความว่าง  อันหาขอบเขตไม่ได้  แต่อย่าติดในทิฏฐิว่า  “ดับสูญ จงให้ใจทำหน้าที่ของมันอย่างอิสระ ไม่ว่ากำลังทำงานหรือหยุดพัก  อย่าให้ใจเกาะในสิ่งใด 

จงอย่าไปรู้สึกว่า "มีความแตกต่างระหว่างอริยบุคคล กับบุคคลธรรมดา"  อย่าไปคิดว่ามีความแตกต่างระหว่าง "ตัวผู้กระทำ กับสิ่งที่ถูกกระทำ" จงปล่อยจิตเดิมแท้ และสิ่งทั้งปวง  ไว้ในสภาพความเป็นเช่นนั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น